Chirurgia

Mnohé kompletné riešenia pacientov vyžadujú stomatochirurgický zákrok. Či sa jedná o odstránenie zubov múdrosti, nadpočetných zubov, alebo zavedenie vnutrokostných implantátov ako náhrad už chýbajúcich zubov. Každý zákrok je konzultovaný so stomatológom, ktorý zhodnotí jeho nevyhnutnosť. Každému zákroku predchádza podrobné vysvetlenie a konzultácia s pacientom.

 

Chirurgická extrakcia zubov múdrosti je pacientovi navrhnutá, ak prerezávanie týchto zubov je sťažené a spôsobuje zápal v okolitej kosti, alebo z ortodontických dôvodov, ak ich prerezávanie spôsobuje ďalšie stesnenie ostatných zubov.

 

Chirurgia retinovaných (neprerezaných) zubov je buď odstránenie zuba, ktorý nebol schopný sa prerezať a môže spôsobiť zápal v okolitej kosti, alebo fenestrácia - v spolupráci s čeľustným ortopédom sa retinovaný zub sprístupní a zaradí do zuboradia.

 

Chirurgia mäkkých tkanív - gingivoplastika, predstavuje odstránenie krátkych uzdičiek a rias, odstránenie mukokél, prehĺbenie vestibulu a predprotetická úprava.

 

Autotransplantácia je prenos vlastných zubov z jedného miesta na iné.