Protetika

Ak je zub nezvratne poškodený kazom, a nedá sa ošetriť a jedinou možnosťou je jeho extrakcia, prichádza na rad protetické liečenie. Pokiaľ chýba jeden alebo niekoľko zubov v zadnom úseku zubného oblúka funkcia chrupu by nemusela byť porušená do takej miery, aby pacient potreboval nahradiť chýbajúci zub alebo zuby.

Napriek tomu by mal stomatológ zhodnotiť, aký vplyv budú mať chýbajúce zuby na životnosť ostatných zubov. Mal by zvážiť nutnosť a spôsob ich nahradenia. Ak ide o chýbanie zuba v prednom úseku zubného oblúka, pacient sa kvôli estetike snaží čo najskôr obnoviť svoj pôvodný vzhľad, prípadne ho aj vylepšiť. Ale práve dlhodobejšie chýbanie zubov v zadnom úseku oblúka spôsobuje niekoľko nezvratných zmien. Zuby pred a za medzerou majú tendenciu sa skláňať na miesto chýbajúceho zuba, protiľahlý zub má tendenciu vyrastať, pretože nepôsobí proti nemu žiadny žuvací tlak, ktorý by ho udržoval vo vnútri kosti. Tiež môže dôjsť k úbytku kosti v mieste medzery. Tieto zmeny sťažujú následné protetické riešenie, preto je vhodné chýbajúce zuby nahradiť čo najskôr. Ak chýba viac zubov dochádza k poruche funkčnosti chrupu, ako je napríklad sťažené spracovanie potravy a následné ťažkosti s trávením, horšia artikulácia, znížená estetika a poruchy v čeľustno-sánkovom kĺbe. Ak sa pacient rozhodne pre protetickú náhradu, nasleduje podrobné vyšetrenie, ošetrenie a úprava pilierových zubov, ktoré budú držať budúcu konštrukciu (korunka, mostík, protéza).