Estetická stomatológia

Bielenie zubov

Korekcie zubov, ich postavenia a tvaru pomocou kompozitných materiálov a pomocou stomatoprotetickej liečby

Porcelánové fazety na korekciu predných plôch zubov (veneers, shells)

Dlahovanie zubov a okamžité náhrady kompozitmi vystuženými sklenenými vláknami

V rámci estetickej stomatológie ponúkame pre našich klientov nasledovné:

  • kompozitné biele výplne v prednom aj zadnom úseku chrupu z najnovších materiálov
  • porcelánové fazety (Venneers) na ošetrenie sfarbených predných zubov
  • kovokeramické a celokeramické korunky
  • keramické inlaye
  • bielenie zubov
  • estetické snímateľné náhrady